Welkom op de website van MAXIMUM CONSULTANCY!

Dienstverlening Maximum Consultancy

Duizelt het u als werkgever ook als u alleen al leest over de volgende onderwerpen?

·      Arbeidsongeschiktheid

·      Ziektekosten

·      Sociale verzekeringen en voorzieningen

·      Verzuim en arbo

·      Pensioen

·      Levensloop

Stop met piekeren en schakel Maximum Consultancy in, vele bedrijven gingen u reeds voor.

Naast een hoog kennisniveau van deze diverse vakgebieden is Maximum Consultancy in staat om verbanden te leggen tussen de diverse producten. Iedere adviseur op dit vakgebied is in staat om offertes voor bijvoorbeeld een ziektekostenverzekering naast elkaar te leggen en te vergelijken op voorwaarden en premie. Maar in hoeverre sluit de verzekering aan op de wensen van het bedrijf en is het niet een standaardproduct van de verzekeringsmaatschappij?

Wordt er rekening gehouden met het (verzuim)beleid?

Waar liggen namelijk de “pijnpunten” qua verzuim bij een bedrijf?

Kan de ziektekostenverzekering daarop aansluiten?

Een ziektekosten- of inkomstenverzekeraar werkt en denkt maar al te graag met de werkgever mee zodat ook zij niet teveel aan schade hoeven uit te keren.

Maximum Consultancy heeft een jarenlange ervaring om de risico’s bij u in beeld te brengen en u wegwijs te maken in het oerwoud van nieuwe regelgeving en premies en voorwaarden van verzekeraars.

TIP: Laat geen geld verloren gaan door de loondoorbetaling bij ziekte voor werknemers met een arbeidshandicap te declareren op de verzuimverzekering

TIP: Onderzoek de mogelijkheden van meebetaling aan reïntegratiekosten door uw ziektekosten-, verzuim of WIA-verzekeraar.

Veel bedrijven laten hier onnodig geld liggen dat snel is verdiend maar dat wel even “gevonden” moet worden! Maximum Consultancy is u graag van dienst bij deze zoektocht. Door jarenlange ervaring is het geld veelal snel gevonden.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met “schatzoeker” Ingrid Knape:

Maximum Consultancy
Streepvaren 22
2661 PL Bergschenhoek

info@maximumconsultancy.nl

Tel. 010 / 5222111
Fax. 010 / 5222112
Mob. 06 / 11 36 29 56